Popajeva nadlaktica

Barba Mario se zbudija svi u znoju. Mu se ča sanjalo? Ga je ki prenuja? Još štabelo sapet lalokama sna, ubrnuja je dva tri bota pogledom po kamari – da ni Muora?! „ Muora via da casa mia!“, su vikali kako dica. Niki nervožo i niki strah je u njen, a kako je san pomalo popušta sprid budnošću, ćutija je intenzivnu bol u desnom ramenu. Ni bol za takovega junaka i sportaša ničesa novega - pravim je sportašima bol oduvijek bila suputnik, viran hlad. Kako su mudra lita uzdavna baratala z unin naglin reakcijami ranijih lit, rabilo je postupiti mudro, a mudar čovik če vajka najprvo zbuditi žienu.

Sve je meni nekako zanimljivo u medicini, ortopediji i traumatologiji posebno, al ima jedna tetiva koja je zanimljiva i ženama i muškarcima. Riječ je naravno o tetivi bicepsa. Možda rudimentarna, možda bez pre velikog značaja, često stvara bolove u ramenima. Zanimljiva je iznimno bodibilderima jer je biceps najveći mišić prednje strane nadlaktice i glavni pregibač lakta. Biceps, dvoglavi mišić nadlaktice, sastoji se od vanjskog dugog i unutrašnjeg kraćeg dijela. Tetiva duge glave bicepsa ili dvoglavog mišića nadlaktice s lopatice kreće, prolazi kroz rame niz nadlakticu prelazi u mišić, zatim ponovo postaje tetiva i hvata se na podlakticu (slika 1). Druga glava bicepsa je kraća, nalazi se s unutrašnje strane nadlaktice i stvara manje problema.

 

 

Slika 1. Musculus biceps brachii – duga glava (crveno) i kratka glava (zeleno).

 

U samom treningu moguće je dijelom izolirano vježbati jednu ili drugu glavu bicepsa uzimajući u obzir da duga glava bicepsa može imati ulogu u odmicanju ruke od tijela dok kratka glava ima ulogu u primicanju ruke tijelu. Vježbe u kojima su laktovi postavljeni uže i ispred linije ramena imaju veći utjecaj na trening kratke glave  bicepsa. Tetiva duge glave bicepsa je ta koja u ramenu može stvarati dosta problema prvenstveno u smislu bolova. Funkcija same tetive i njenog prolaska kroz rame nije u potpunosti jasna, a bol koju ponekad stvara može biti intenzivna. Kažemo ponekad da je tetiva duge glave rudimentarna, što bi značilo da je to zaostala anatomska struktura koja tijekom antropološkog razvoja čovjeka gubi svoju prvotnu funkciju i ostaje u tijelu kao ne nužno potreban dio. Takvo razmišljanje može biti rezultat dvije premise; ili našeg temeljitog znanja nakon čega prosuđujemo da je tetiva beskorisa, ili pak mišljenje može biti rezultat našeg neznanja.

Prof. Andreis Igor s Medicinskog fakulteta u Zagrebu ostao mi je u neizbrisivom sjećanju nekim svojim rečenicama kao npr.: „Polovica knjige iz koje sada učite je netočna, jedino što mi ne znamo koja polovica“. Tako je nekako i s bicepsom. Naša su znanja rezultat istraživanja s idejom da se što je moguće više približimo istini. No prostora za napredak ima uvijek i svugdje.

Ruptura bicepsa se može dogoditi na gornja dva polazišta ili na hvatištu za podlakticu. Ukoliko bodibilder pokuša podići pretjeranu težinu, hvatište tetive može ne izdržati opterećenje i odvojiti se od podlaktice. Elastičnost mišića će ga povući gore prema ramenu – operacija je nužna jer će daljnje savijanje lakta ostati neizvedivo.

Ruptura polazišta može biti manje dramatična, a posebice će ruptura duge glave bicepsa rezultirati značajno manjim deficitom. Nakon rupture duge glave bicepsa, snaga mišića će se smanji tek 15-tak posto te se uglavnom liječi bez operacije.

Nekoliko sati kasnije, barba Marija gledam u ordinaciji i prvo što se uočava je promijenjen oblik nadlaktice sa skraćenim izgledom bicepsa. Riječ je o deformitetu koji je u ortopedskoj literaturi poznat i kao Popajeva nadlaktica radi izražene kvrge na prednjem dijelu nadlaktice.

 

Slika 2. ;Popaj.

 

Ultrazvučnom se dijagnostikom potvrđuje ruptura duge glave bicepsa i započinje s konzervativnim liječenjem.

Puknuće duge glave bicepsa radi trzaja u snu, kao u navedenom primjeru, nije nimalo tipičan mehanizam, međutim i to je moguće ukoliko je tetiva od ranije opterećena i oštećena. Prijeteća je ruptura već dugo postojala, manifestirala se blažim smetnjama do trenutka jakog trzaja kada se krhka ravnoteža tetive izgubila.

Uno ča je ustalo je Popajev nadlakat!

 

Doc.dr.sc. IVAN RAKOVAC, dr.med.spec.ortoped

Glas Istre, 09.03.2014