Izvučen dječji lakat– što sad?

 

Znate li vi Viktoriju? Čupava i slatka, vesela, brbljava malica, raspjevana i razigrana. Spava s roditeljima u krevetu i usred noći se prebacuje u svoj krevetić povremeno. Viktorija voli govoriti: "imam ideju!", ima prijatelja Stanislava "čarovnjaka", priča priče o "Praščiću Plavočarapčiću", a za doručak voli "kratki" čokolino. Viktorija ima prijateljicu Nicolettu. Nicoletta je naj bolja frendica od Viktorije. Dvije curice, dva diteta su si kliknula koliko to dvije dvogodišnje curice mogu i postale su prijateljice. Viktorija koju Đino zove Oja je moja šći. Niki dan, jušto kad je Oja šmrknula jedan "kratki" za marendu, Nicoletta je sva uplakana dotekla u naručju matere poli nas. Z lahton ni mogla micati nanka makac. Mati brižna i prenuta mi predika da je Nicoletta stala doli spod zidića, a uona gori na zidiću. Nicoletta je pružila ruke materi, a mati ju je povlačeći za ruke podigla na zidić. Daž taj dan ni pada i bilo je sunčano, a more mirno pozivalio na brčkanje. U litnje doba, z jutra poj na more je zdravije nego se taliti pod UV zrakama od 11-17h. Kad je mati podigla Nicolettu na zidić, Nicoletta je škiknula, rasplakala se i prijala za lakat. Aj brižno dite uplakano, bez sape, ni znalo zucnuti ča joj je ma su roditelji primjetili da je lakat polu savijen i da ga dite drugo ne more nanka maknuti. Dite ruku drži uz tilo i ne želi se koristiti njome. Bolilo ju je jako i užurbano su krenuli poli nas. Liječnik liječi ljude, ali malo kada ima moć da gotovo magijom ukloni bol. Kada su došli do nas lakat je bio polusavinut, na palpaciju bolan, dijete nije dalo da joj se dira ruka. Kako djeca ne lažu, znači da je ruka bolna. Nadalje, podlaktica je okrenuta tako da dlan gleda prema dolje tj. podlaktica je pronirana. Od tuda i naziv stanja: pronatio dolorosa ili bolna pronacija. Službeni medicinski termin opisuje uzrok boli - riječ je o subluksaciji glavice radijusa. U engleskom se govornom području stanje naziva i Nursemaid's Elbow ili sestrinski lakat. O čemu se zapravo radi. Povlačeći dijete za podlakticu, dolazi do djelomičnog izvlačenja palčane kosti u području lakta iz anularnog ligamenta. Lakat je zglob koji obuhvaća tri kosti: kost nadlaktice ili nadlahat po našu te dvije kosti podlaktice - palčana i lakatna kosti. U užem smislu se zglob lakta dijeli na tri zgloba: zglob između nadlaktice i lakatne kosti gdje se odvija kretnja savijanja i ispružanja u laktu, zglob između nadlaktične kosti i palčane kosti u kojemu se dešavaju rotacije podlaktice te zglob između palčane i lakatne kosti ili između dvije kosti podlaktice. Lakatna kost služi kao uporište podlaktici dok se palčana kost vrti oko nje omogućavajući položaj dlana prema dolje - pronacija ili prema gore - supinacija. Palčana se kost nastavlja naravno na palac. Povlačenje dijeteta za šaku, u poziciji kada je ruka pronirana, najčešći je mehanizam izvlačenja palčane kosti iz anularnog ligamenta i subluksaciji palpčane kosti u laktu. Kod djece je to prilično često jer je anularni ligament još vrlo elastičan te ispušta glavicu radijusa (palčana kost) ponekad već i kod blažeg trzaja. Učestalo je stanje kod djece između prve i četvrte godine, ali se može javiti sve do šeste godine života. U trenutku kada ligamenti smanje svoju elastičnost, anularni ligament čvrsto drži glavicu palčane kosti i do njene subluksacije u laktu više ne dolazi. Tipična situacija je kada roditelji uhvate dijete, svaki za svoju ruku, te ga u hodu njišu. Isti je mehanizam kada dijete držimo za ruku te ga prestrašni u naizgled opasnoj situaciji, u prometu npr. naglo povučemo sebi. Treba izbjegavati povlačenje djeteta za šake, želimo li podići dijete, hvatamo ga ispod paziha ili za nadlaktice. Rijetko ili nikada do ovog stanja ne dovede pad. Ukoliko je riječ o padu, sumnjamo tada na drugačiju, nerijetko ozbiljniju ozljedu poput prijeloma. Što učiniti. U ophođenju s djecom važno je uvijek ostavljati dojam mira i smirenosti te smiriti dijete. Lagano se jednom rukom hvata djetetova nadlaktica, a drugom ručni zglob. Uz blago povlačenje podlaktice, rotiramo istu iz položaja pronacije (dlan dolje) u poziciju supinacije (dlan djeteta sad gleda prema gore) istovremeno lagano savijajući lakat. Uz osjetni preskok ili bez njega dolazi do repozicije glavice palčane kosti u anularni ligament. Tren kasnije, dijete je bezbolno i nastavlja slobodno gibati laktom, a liječnik ostavlja dojam magičnosti, poput pravog „čarovnjaka“.

 

Doc.dr.sc. IVAN RAKOVAC, dr.med.spec.ortoped

Glas Istre, 10.08.2014