Kako je plivati zdravo?

Razgovaram s kolegama na koji se način naše odluke o liječenju mijenjaju ovisno o godišnjem dobu. Mijenjanju li se i zašto se mijenjaju? Na neki način, površno analizirajući razgovor, odluke se mijenjaju - ljeti smo konzervativniji tj.rjeđe se odlučujemo na zahvate; što se može odgoditi odgađamo za jesen. Tehnički, ljeti se umnogostručuje broj stanovnika u priobalju pa je pritisak hitnih pacijenata na naše ionako potkapacitirane zdravstvene sustave gotovo neizdrživ te nema ni prostora za sve ono što može čekati. Pustimo li i taj razlog po strani, ljeti sve buja, tako i bakterije povečavajući rizik od infekcija. Ali ima i treći moment- ljeti prepuštamo moru da učini što može, a mi ćemo kao, nakon ljeta bude li potrebno liječiti dalje. More je dakle kolega liječniku jer - more liječi. Pod pretpostavkom da more liječi, nastala su u prošlosti i brojna lječilišta na morskoj obali. Danas je naravno i taj segment ponude gotovo nestao. Talasoterapija je termin koji opisuje liječenje u morskom okruženju ((od grčkih riječi thalassa - more i therapeia - liječenje). Prema definiciji talasoterapija je primjena fizičkih i kemijskih faktora mora i primorja u liječenju i rehabilitaciji. Tri osnovna kompleksa imaju terapijsko djelovanje. Aerosolski kompleks sadrži u zraku aerosole borovih šuma, lavande, četinjača, joda, fluora, natrijeva klorida. Djelovanje temperature zraka, brzine vjetra, vlažnosti i toplinsko zračenje Sunca čini termičko-hidrički kompleks. Treći kompleks je aktinički (solarni) kompleks koji obuhvaća zračenja koja dolaze od Sunca i imaju veći efekt zbog refleksije Sunčevih zraka od površine mora. Istina ili dobra fora? Rovinj, Lovran, Opatija, Kraljevica, Crikvenica, sve su to bila lječilišta u našem kraju, zasnovana na principima talasoterapije. Dugi niz desetljeća, dok je tuberkuloza bila raširena bolest, tuberkulozni su pacijenti liječeni u takvim lječilištima. Došli bi na more, ležali na Suncu, malo se šetali, bolje se hranili na taj način poboljšavajući svoje opće stanje. Ima jedna priča koju sam čuo u Lovranu, maksimalno je neprovjerena, na internetu se ne može naći potvrda, ali je zanimljiva. Kako priče postoje da bi se pričale eto i te: postoji dio iznad Opatije koji domaći nazivaju Kuk. Priča kaže da je Sissi vladarica bolujući od tuberkuloze, a razočarana i prevarena od svog supruga, boravila na liječenju u Opatiji. Kad je Franz Joseph I dojurio iz Beča do nje na Jadran, zastao je na uzvišenju iznad Opatije s kojeg se pogled širio na Kvarner i otoke te rekao: „Kuk mal wie shon ist es! (Pogledaj kako je lijepo!)“. Od tuda naziv Kuk. Rijetka su lječilišta ostala, tek Rovinj, Opatija i Crikvenica – šteta.  Šinjora, znate forši plivati? Ben onda plivajte, iskoristite lito pak se vidimo na jesen – ne jedan put san reka. Riječima Churchilla: „odgođen problem je na pol rješen problem“, ali savjet u stvari i nije tako loš. Plivajući dovodimo zglobove u gotovo bestežinsko stanje, na taj način omogućavamo pokret bez opterećenja. Zglobovi se podmazuju, povećava se pokretljivost, muskulatura se snaži. U svakom slučaju dobar vid rehabilitacije. Dodamo li plivanju peraje, još bolje. Međutim plivanje je terapeutsko ukoliko se pridržavamo nekoliko pravila. Imamo li ozljedu koljena, prsno plivanje ili plivanje kružnim pokretima koljena može izazvati bolove. Plivači koji se natječu prsnom tehnikom plivanja u preko 80% slučajeva osjete bol s unutrašnje strane koljena barem jednom u karijeri. Prsni način plivanja, uzrokuje istezanje unutrašnjeg kolateralnog ligamenta, oštećenje hrskavice s unutrašnje strane kljena, upalu tetiva mišića s unutrašnje strane koljena i bolove. Problem se javlja kod starijih plivača, prilikom plivanja velikih distanci, neadekvatnog zagrijavanja, loše tehnike plivanja. Često se plivanje preporuča kod bolova u vratu, prsnoj kralježnici i križima, međutim i ovdje plivanje može značajno naštetiti. Visok položaj glave u prsnom plivanju ili stalne rotacije zbog udisaja u kraul tehinci mogu pojačati bolove u vratu. Pravilno izvođenje tehnike plivanja s pažnjom na ravni položaj vratne kralježnice, ukloniti će smetnje. Križa kod položaja u vodi prsnom i kraul tehnikom također mogu biti preopterećena. Masno tkivo je neravnomjerno raspoređeno u tijelu. Na stražnjici masnog tkiva ima više te se time stražnjica podiže na površinu vode dok križa tonu dublje. Dolazi do presavijanja, lomljenja kralježnice u križima i pojačavanja bolova. Plivamo li licem naprijed, moramo obratiti pažnju na aktivaciju trbušne muskulature i na ravan položaj križne kralješnice. Zamišljamo da smo na vodi ravni kao daska i stabilni u trupu bez uvijanja, vrat se ravno nastavlja na trup. Glavu ne podižemo ravno gore prilikom uzimanja zraka već se blago rotiramo u stranu. Ukoliko nam uzimanje zraka predstavlja problem, preporuka je plivati s maskom ili naočalama i dihalicom. Radi navedenih tehničkih elemenata u prsnom i kraul plivanju, najčešće pacijentima kažemo nek plivaju leđno. Kralježnica je bolje položena na vodi iako i dalje treba obratiti pažnju na stabilnost i propadanje trupa. Ukoliko nam plivanje stvara bolove u vratu ili križima, već i samo hodanje kroz vodu može biti korisno. U vodi do pojasa, uzgon već sasvim dovoljno rasterećuje zglobove.

Ki će ga znati ča je s tin liton, zato plivajte judi, plivajte – na jesen i zimu ćemo operirati.

 

Doc.dr.sc. IVAN RAKOVAC, dr.med.spec.ortoped

Glas Istre, 17.08.2014