Neka pati tilo kad je glava munjena

Psiha i tijelo povezani su na više načina no što za sada razumijemo, ili upravo suprotno -  na manje načina no što si umišljamo. U svakom slučaju, snaga duha nad tijelom je neminovno prisutna. Teško je objektivno prosuditi kolika je njena stvarna moć, ali ju svakodnevno koristimo u praksi bilo u pozitivnom ili negativnom smislu, svjesno ili nesvjesno. Snaga vračeva i suvremenih iscjelitelja je u velikoj mjeri bazirana na psihosomatskom liječenju, premda se ponekad isti služe, ne znajući i pravim terapijskim postupcima. U svakom slučaju, liječnici su ti koji se jedini smiju baviti liječenjem, ostalo spada u kategoriju prijevare tj. kaznenog djela protiv zdravlja ljudi, nadriliječništva s kaznama do 15 godina zatvora. Naravno da ovdje ne smijemo gubiti zdrav duh. Moj je čuveni barba Učo bio veliki meštar i osoba s posebni moćima: približija bi svijeni kažiprst van poli uho pak u hipu bi čuli teplinu kako vas pasiva, a glavobolje i prehlade bi nestale bolje nego li poli pravega mediga! U ortopediji ima više stanja koja su potpomognuta psihom ili barem psiha na njih negativno utječe. Prvi je naravno bol u plećima. Svo breme svijeta nositi na plećima nije lako. Breme je i inače termin koji označava teret koji se teško nosi, a kamoli još iz cijelog svijeta. Možemo smatrati neformalno da m.trapezijus reagira na stresne podražaje napetošću i bolnošću. Jednako tako m. platizma, možda i mali mišići vrata. Kad se ljutimo čelo nam se bora što također ostavlja osjećaj napetosti i glavobolje u predjelu čela. Osobe koje su koristile botox u uljepšavanju, gotovo bez iznimke navode kako im se smanjila napetost u predjelu čela. Naravno tu je i bolnost temporomandibularnog zgloba i problemi sa zagrizom. Osobe koje su pod stresom, stišću čeljust aktivirajući muskulaturu žvakača. Vrlo često noću škripuću zubima, bude se s bolovima u glavi i vratu. Nadalje, donji dio leđa ili ono što se u literaturi naziva low back pain može biti uzrokovana stresom. Jedan od mišića za koji se smatra da reagira na stres je m. iliopsoas. Iliopsoas polazi s križne kralježnice, prolazi kroz stražnji dio trbuha, malu zdjelicu i hvata se na kukove. Bolovi u križima, donjem dijelu trbuha i preponi mogu biti uzrokovani njime. Postoji više radova koji govore da je prednja koljenska bol uzrokovana psihom (Sanchis-Alfonso V. Holistic approach to understanding anterior knee pain. Clinical implications. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2014;22(10):2275-85.). Bol u prednjem dijelu koljena je vrlo česta, učestalija je u žena no u muškaraca i u najvećem broju slučajeva joj ne znamo uzrok. Time se otvara prostor da ju nazovemo psihosomatskom. Rekli bi poli nas: „Tu ti studi per essere piu matto!“, ali s vremenom si čovjek dozvoljava odmake od standardnog učenja znanstvene medicine i prisvaja slobodu interpretiranja tegoba jeno malo na svoj mod. Imam više pacijenata kojih sve boli. „Dohtore, sve me boli!“. Od kud krenuti kad je najjednostavnije povezati smetnje sa psihosomatikom. Spomenuo sam bolove u kralježnici i psihu. Je li moguće objašnjenje da naše ljude boli „život“, bol u leđima psihosomatske prirode. Znači boli vas baš cili „život“ ili neki specijalni dio?, tekao bi dalje razgovor. Cili cili, dohtore, ud glave do repića! Imamo više varijanti. Ukoliko isključimo objektivne razloge i tegobe pripišemo psihosomatici tada ćemo psihosomatski i liječiti: nevenova mast je izvrsna za vas. A niste li provali vražju kanđu? Morete provati stavljati friški sir na križa; zamotajte ga u najlon pak u krpu. Ste provali namazati sa svinjskom mašću, guore judi da pomore. List ud kapuza umotati s krpon pak priko noći i do jutra je pasalo! Na drugi kraj, u svakom od tih savjeta može se pronaći i logika. Nije se jednom dogodilo da su pacijentu govorili da je munjen i da mu ni niš, a riječ je bila o jasnom stanju koje se na kraju izliječilo. Napretkom medicine ćemo u konačnici doći do svih rješenja – ili pak suprotno: ni nan niš – samo su glave munjene!

 

Doc.dr.sc. IVAN RAKOVAC, dr.med.spec.ortoped

Glas Istre, 17.05.2015