Bolna peta

Tri bolna područja

Bolna peta

Bolovi u području pete se mogu podijeliti dijele na bolove iznad pete, bolan srednji dio pete i bolove ispod pete:

Bolovi iznad pete mogu biti porijeklom

  1. Bolno samo hvatište Ahilove tetive – radi prenaprezanja. Liječi se uglavnom fizikalno-terapijskim procedurama, lijekovima, injekcijama te vrlo rijetko kirurškim zahvatom.
  2. Bol iza Ahilove tetive tj.oko 1cm iznad hvatišta gdje bol stvara sudar Ahilove tetive u petnu kost, a liječi se najčešće resekcijom dijela petne kosti uz minimalni oporavak. Autorski je zahvat na temu Doc. Rakovac objavio u brojnim znanstvenim časopisima, predstavljen je na brojnim svjetskim znanstvenim skupovima, a radi sličnosti položaja operatera i svirača violončela, nazvan je „violončelo tehnika“ ili „The cello technique“. Više na linku
  3. Bol samog tkiva Ahilove tetive oko 2-3 cm iznad hvatišta – jedna od inovativnih tehnika koja nam je na raspolaganju je tehnika ispiranja Ahilove tetive velikim volumenom fiziološke otopine – indicirana kod kroničnih stanja tendinoza Ahilove tetive tj. bolova i zadebljanja u srednjem dijelu tetive.

Bolovi u srednjem dijelu pete

Najčešći su u djece sportaša radi prenaprezanja hrskavice rasta.

Bolovi ispod pete

Najčešće su uzrokovani ozljedom i kroničnom upalom membrane na dnu stopala (plantarne fascije) i liječe se konzervativno, rijetko operacijskim zahvatom.

Naručite se na pregled

    Partneri