Liječenje bolesti i ozljeda hrskavice

Terapije

Pomlađivanje zglobova i liječenje hrskavice

Liječenje bolesti i ozljeda hrskavice

Zdrava hrskavica znači zdrav zglob, nezdrava hrskavica označava starenje zgloba. Hrskavica je sloj tkiva koji je u kuku debeo tek 2-3mm, u koljenu maksimalno 5mm, u gležnju 3mm. Radi biomehanike ljudskog tijela, sustava poluga kostiju te vlaka muskulature, u kuku npr., dva milimetra tkiva hrskavice izdržava četverostruku do peterostruku težinu cijelog tijela! Takav materijal industrija još nije izmislila pa hrskavicu moramo čuvati i spašavati! Brojne su metode od operativnih do konzervativnih te njihove kombinacije. U Poliklinici Rakovac koristimo sve danas poznate metode liječenja iz kojih smo izgradili algoritam postupanja:

  • Homeopatska terapija
  • Podmazivanje zglobova – viskosuplementacija
  • Terapija krvlju (ACP)
  • Terapija matičnim stanicama

Homeopatska terapija

Homeopatska terapija predstavlja i dalje princip liječenja alternativne medicine. Terapija je to bez nuspojava. Mehanizmi djelovanja homeopatske medicine su uglavnom nepoznati. Neke „in vitro“ studije govore u prilog tome da homeopatska terapija može smanjiti bolove, ukočenosti i upalne procese u artrotičnom zglobu modulirajući upalni odgovor. Ekstrakti pojedinih biljaka (Sanguinaria canadensis, Arnica montana) stimuliraju limfocitno otpuštanje TGF-β ili nekih drugih citokina važnih u upalnom odgovoru. Premda i dalje svakako u području alternativne medicine, pojedini radovi govore o zaštitnoj ulozi homeopatskih prirpavaka na ljudsku hrskavicu.

PODMAZIVANJE ZGLOBOVA – Viskosuplementacija

Brojni su pripravci na tržištu sa sličnim sastavom i sličnim svojstvima bazirani na hijaluronidatima. Hijaluronidat je važan prirodni sastojak zdrave sinovijalne tekućine i uglavnom djeluje kao lubrikant te ublažava udarce u zglobu. Viskoelastična svojstva hijaluronidata omogućavaju sinovijalnim zglobovima da se lakše i bezbolno pokreću. Kod osteoartritisa, molekularna težina prirodnoga sinovijalnog hijaluronidata, kao i njegova količina u sinovijalnoj tekućini, često su smanjene. Rezultat toga jest smanjenje viskoelastičnih svojstava sinovijalne tekućine. To uzrokuje mehaničko naprezanje zgloba i oštećenje zglobne hrskavice, što rezultira ograničenom pokretljivošću zgloba i boli. Intraartikularna primjena lijekova iz grupe viskosuplemenata privremeno vraća reološka, viskoelastična i svojstva ublažavanja udaraca sinovijalnoj tekućini, time smanjujući bol izazvanu osteoartritisom (OA). Jedna intraartikularna injekcija ublažava bol u razdoblju od 24 do 26 tjedana.

Terapija krvlju – ACP

Iz pacijentove je krvi moguće izdvojiti važne elemente koji će omogučiti značajnu auto-regeneraciju zglobova. Postupak je takav da se po dolasku u ordinaciju pacijentu uzima krv te se ista obrađuje u laboratoriju kako bi se potom produkti takve obrade ili krvni ekstrakti aplicirali u zahvaćeni zglob. Ime krvnog ekstrakta je plazma bogata trombocitima ili PRP (Platelet-Rich plasma).

Važno je napomenuti da znanstveni radovi sugeriraju kako PRP ima značajnih pozitivnih utjecaja na oporavak hrskavičnih oštećenja te u liječenju artroza zglobova. PRP pospješuje proliferaciju hondrocita i pluripotentnih mezenhimalnih stanica, depozit proteoglikana i kolagena tipa II. PRP pospješuje i migraciju i hondrogenu diferencijaciju mezenhimalnih stanica. PRP može biti uspješno kombiniran i s kirurškim tehnikama liječenja hrskavice poput tehnike mikrofraktura.

​Sva navedena terapija se aplicira injekcijama u zglob. Upute o postupku su navedene pod naslovom „Infiltracijske terapije“.

Naručite se na pregled

    Partneri