Reoperacije stopala

Raniji neuspjeli zahvati

Potreba za reoperacijom stopala je teško saznanje za pacijenta te izrazito odgovoran postupak za operatera. Samom pacijentu je to nova i ponovljena psiho-fizička trauma – „još jednom sve ispočetka…“

Prema podacima iz literature čak 40-50% pacijenata s hallux valgus deformitetom bude nedovoljno dobro riješeno te zahtijeva reoperaciju*. Reoperacijski zahvati su uvijek teži od primarne kirurgije iz nekoliko razloga:

  • Promijenjeni anatomski uvjeti.
  • Višestruko oštećena, traumatizirana tkiva: ožiljkaste promjene na koži, potkožju, tetivama, mišićima, neadekvatno koštano sraštavanje.
  • Psihološko opterećenje pacijenta ponovnim zahvatom.

U slučaju neuspjelih operacijskih zahvata, iskustvo i znanje operatera, poznavanje raznih operacijskih tehnika i sposobnost odlučivanja u toku same operacije su najveći preduvjet uspjeha.

„Minimalno invazivna ili otvorena kirurgija tijekom reoperacijskih zahvata više nije pitanje – sada je potrebno više no ranije operacijski zahvat izvesti kako treba! „ – Dr. Rakovac

Naručite se na pregled

    Partneri