Rehabilitacija nakon covid-a

Parfem je najvažniji (Coco Chanel)

REHABILITACIJA NAKON COVID-a

Kao dio fizikalo-rehabilitacijskih procedura u Poliklinici Rakovac, započinjemo s rehabilitacijom pacijenata nakon preboljele COVID-19 infekcije te pacijenata u post-COVID sindromu tretmanima hiperbarične oksigenacije (barokomora) u kombinaciji sa ostalim rehabilitacijskim procedurama.

COVID-19 je akutna respiratorna infekcija uzrokovana SARS-CoV-2 virusom koji se kao novi ljudski patogen pojavio 2019-te u Kini odakle se pandemijski proširio i promijenio svijet kojeg smo dotad poznavali. Najčešće manifestacije bolesti su upala pluća, visoka temperatura, mialgija (bol u mišićima), suhi kašalj, bol u prsima. Stopa smrtnosti od COVID-19 varira od 1% do više od 7%, a respiratorno zatajenje glavni je uzrok.

Kako u toku liječenja, tako i u fazi oporavka, ključni moment je oksigenacija tkiva – dovođenje kisika do stanica.
Dovesti kisik iz zraka do svake stanice u tijelu u zdravih i bolesnih možemo poboljšati tretmanima u barokomori gdje ćemo udisanjem visokih koncentracija kisika pod povećanim tlakom „gurnuti“ dodatnu količinu kisika stanicama našeg tijela.
Potreban je pojačani tlak zraka barokomore kako bi se veća količina kisika otopila u plazmi te bila na dispoziciji tkivima i organima.

Kako tlak u barokomori raste, smanjuje se veličina molekula kisika stvarajući kisikom bogatiji sustav što omogućuje da veća količina kisika prodre dublje u tkivo.

Naručite se na pregled

    Partneri