Endoproteza kuka

Umjetni zglob kuka

Ugradnja umjetnog kuka

Najvažnija odluka u cijeloj operaciji ugradnje umjetnog kuka je pravilan odabir endoproteze! Endoproteza je implantant koji u pacijentu ostaje godinama, desetljećima, nadamo se doživotno te je pravilan odabir implantata svakako najvažniji moment.

ENDOPROTEZA
Cementna ili bezcementna – nije posebno važno. Najbolje cementne i najbolje bezcementne endoproteze imaju usporedive dugotrajne rezultate.

MATERIJAL

Sama endoproteza je najčešće građena od standardnih legura – najvažniji je izbor materaijala koji se međusobno gibaju (na slici komponente br.2 i 3) koji bi trebali biti građeni od kombinacije keramike i polietilena ili keramike i keramike.

KIRURŠKA TEHNIKA – ČUVANJE MUSKULATURE

Velik napredak posljednjih godina dogodio se u operacijskoj tehnici – minimalno invazivna ugradnja je tehnika kojom se muskulatura razmiče (ne reže se) i koja omogućava puno opterećenje dan nakon operacije. Sam boravak u bolnici se time skraćuje na sveukupno 2 dana, bez potrebe za rehabilitacijom.

STABILNOST ENDOPROTEZE

Za stabilnost endoproteze važne su:

  1. kirurška tehnika i orijentacija komponenti u prostoru te
  2. veličina glavice (na slici komponenta 3) koje bi promjer trebao biti preko 32 mm.

Najstabilnije su pokrovne ili resurfacing endoproteze – namijenjene isključivo velikim kukovima.

Minimalno invazivna ugradnja endoproteze kuka

Minimalno invazivna ugradnja endoproteze kuka je područje koje se razvija posljednjih 10-tak godina, u Hrvatskoj posebice od 2009-te g. u Klinici za ortopediju Lovran. Riječ je o zahvatu kojim se zareže koža te potom provlači između muskualture ne oštečujući ju. Nakon ugradnje umjetnog kuka koji je posebno dizajniran za takvu tehniku, sašiju se tek koža i fascija. Pacijent od prvog poslijeoperacijskog dana hoda punim opterećenjem do granice bolova. Boravak se u bolnici svede na 2 dana bez potrebe za posebnom rehabilitacijom.

“Sportski kuk”

Proteza koju nazivaju i sportskim kukom, pokrovna je ili resurfacing endoproteza. Nakon brojnih problema koji su navedenu endoprotezu pratili etablirale su se indikacije, a to su veliki kukovi.
Prednosti su endoproteze odličan rezultat, puna gibljivost i puna stabilnost, ali probir pacijenta mora biti rigorozan

Je li moguće zamijeniti oba kuka istovremeno?

Obostrana istovremena zamjena kuka je moguća! Napretkom operacijske tehnike prema minimalno invazivnoj ugradnji, oštećenje tkiva tijekom operacije je svedeno na minimum, muskulatura ostaje u potpunosti sačuvana, bolni se kukovi zamijene endoprotezma te pacijent već dan nakon zahvata hoda punim opterećenjem uz pomoć štaka. Razina je bolova mala do umjerena, a boravak u bolnici 4-5dana. Prema dostupnoj literaturi, u odabranih pacijenata takav zahvat smanjuje vjerojatnost komplikacija u odnosu na dva zasebna zahvata.

 Važno!

Ugradnju umjetnog kuka je radi svoje uspješnosti i dobrih rezultata, časopis Lancet 2007.g. proglasio operacijom stoljeća – ukoliko se koristi minimalno invazivna tehnika ugradnje, očekuje se gotovo idealan rezultat, puni oporavak i povratak u svakodnevne aktivnosti.

 Prednosti operacija u Poliklinici Rakovac

Najsnažniji adut na našoj strani jesu znanje i iskustvo operatera!

Doc. Rakovac se kirurgijom kuka bavi od djetetova rođenja do duboke starosti te raspolaže iskustvom u svim oblicima kirurgije kuka. Otvorene osteotomije, artroskopija kuka, ugradnja endoproteze – sve je to dijapazon tehnika koje se trebaju adaptirati svakom kuku, svakom pacijentu individualizirano.

Komplikacije

Najčešća i najopasnija komplikacija ugradnje umjetnog kuka je infekcija – događa se u oko 1% pacijenata. U slučaju infekcije endoproteze, potrebna je nova izmjena endoproteze. Od ostalih se komplikacija mogu navesti sve komplikacije koje prate kirurške zahvate, poput infekcije, stvaranje nove kosti oko kuka, tromboze, embolije, također svedene na najmanju moguću mjeru.

Priprema za zahvat

Ugradnju umjetnog kuka i cijelu kirurgiju kuka dječje i odrasle dobi Dr. Rakovac izvodi u Bolnici dr. Nemec – Matulji.

Postupak

Dan prije zahvata dolazite s pripremljenim prijeoperacijskim nalazima u Bolnicu, a prema ranije dogovorenom rasporedu. Zahvat se izvodi slijedećeg dana, a otpust kući za 2-3dana.

Nakon operacije

Nakon minimlano invazivne ugradnje umjetnog kuka, hodate punim opterećenjem odmah po zahvatu. Posebna rehabilitacija nije nužna. Kod ugradnje resurfacing (“sportske”) endoproteze, rehabiliacija je sporija jer su rezovi tkiva za ugradnju velikih komponenti značajno veći.

Naručite se na pregled

    Partneri