Cjenik usluga

U tablici niže možete vidjeti cijene naših usluga, u slučaju dodatnih informacija slobodno nas kontaktirajte
 

Redni broj

Usluga

Cijena / kn

Ortopedija

1.

Pregled specijaliste

400,00

2.

Prošireni pregled

600,00

3.

Kontrolni pregled

200,00

4.

Ultrazvučni pregled ekstremiteta

300,00

5.

Ultrazvuk dojenačkih kukova

400,00

6.

Barbotage kalcifikata

2000,00

7.

Terapija hrskavice intraartikularnim injekcijama

2000,00

8.

ACP-terapija krvlju (injekcija)

1400,00

9.

Terapija hrskavice matičnim stanicama

10 500,00


Fizikalna medicina i rehabilitacija
 

1.

Fizikalna terapija s višim fizioterapeutom, maualna terapija

200,00

2.

Kinesiotaping

150,00

3.

Bowen terapija

250,00


Operacijski zahvati
 

1.

Minimalno invazivna korekcija hallux valgus deformiteta

(u cijenu su uključeni: operacijski zahvat, implantat od magnezija koji nestaje unutar nekoliko mjeseci te nema potrebe za vađenjem, anesteziološki postupci, štake, ortoza za hod, poslijeoperacijska analgezija te sve potrebne kontrole)

15 000,00

2.

Minimalno invazivna korekcija hallux valgus deformiteta

(u cijenu su uključeni: operacijski zahvat, implantat od titana, anesteziološki postupci, štake, ortoza za hod, poslijeoperacijska analgezija te sve potrebne kontrole)

15 000,00

3.

Operacijski zahvat hallux valgus deformiteta standardnom otvorenom tehnikom

(u cijenu su uključeni: operacijski zahvat, anesteziološki postupci, štake, ortoza za hod, poslijeoperacijska analgezija te sve potrebne kontrole)

11 250,00

4.

Minimalno invazivna korekcija prstiju (ispravljanje, skraćenje)

7500,00

5.

Spušteno stopalo dječje dobi

na upit

6.

Spušteno stopalo odrasle dobi

na upit

7.

Artroskopija gležnja

12 000,00

8.

Artroskopija koljena

7 500,00

9.

Artroskopija kuka

18-22 000,00

10.

Minimalno invazivna ugradnja umjetnog kuka (Zimmer Trilogy čašica, Zimmer Fitmore stem, umetak plastika-keramika)

45 000,00

11.    

Ugradnja umjetnog koljena

40 000,00