Poliklinika Rakovac

O ustanovi

Poliklinika Rakovac započela je s radom 2017.godine na novoj adresi. Dr. Rakovac privatnu praksu započinje s Poliklinikom Osteon otvorenom 2010.godine kao centar za prevenciju, dijagnostiku i liječenje tegoba sustava za kretanje, kroz multidisciplinarni pristup ortopedije, fizikalne medicine, rehabilitacije, manualne medicine, kineziologije i opće medicine.

Naša vizija i misija

Vizija i misija Poliklinike Rakovac je razvijati centar liječenja bolesnih stanja naših pacijenata ne zaboravljajući pritom rad na unaprijeđenju zdravlja i funkcije tijela. Stalnim usavršavanjem u Hrvatskoj i inozemstvu, nudimo vam savjete i alate suvremenog konzervativnog i operativnog liječenja bolesti i ozljeda lokomotornog sustava, kineziologije, savjete i liječenje opće medicine.

 

Stručni tim

 

Doc.dr.sc. Ivan Rakovac, dr.med.spec.ortoped, direktor - Životopis

Dr. Rakovac

 • 1995. predaje se medicini kao životnom pozivu
 • 2001. odabire ortopediju i taumatologiju za područje užeg rada
 • 2011. brani doktorsku disertaciju na temu razvojnog poremećaja dojenačkog kuka:
  • Naslov teme: Nova “ L” vrijednost u evaluaciji razvojnog poremećaja dojenačkog kuka
  • Mjesto obrane: Klinika za ortopediju i traumatologiju Lovran.
 • 2014. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje naslovni docent, na Katedri za ortopediju i fizikalnu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
 

Stručni rad:

 • 2011. izvodi prvi u svijetu minimalno invazivni operacijski zahvat resekcije kosti pod kontrolom ultrazvuka („The cello technique“, Lovran).
 • 2012. izvodi prvi u RH operacijski zahvat ugradnje umjetnog gležnja (Lovran).
 • 2015. izvodi prvi u RH i šire operacijski zahvat minimalno invazivne korekcije deformiteta stopala (MIS stopala, Lovran).
 • 2016. izvodi prvi izvan Japana operacijski zahvat revaskularizacije gležanjske kosti vaskulariziranim koštanim režnjem na perimaleolarnoj vaskularnoj peteljci (Rakovac/Gržalja, Lovran)
 • 2017. izvodi prvi u RH minimalno invazivnu priacetabularnu osteotomiju (reorijentacija kuka) (Rakovac/Tudor, Lovran).
 

Ostalo:

 • 2004. → bavi se manualnom medicinom.
 • 2009. → usmjerava se na kirurško liječenje donjih ekstremiteta i zdjelice
 • 2009. → započinje rad u tehnikama minimalno invazivne kirurgije kuka, koljena, gležnja i stopala

 

Jurica Nikolić, viši fizioterapeut, bowen terapeut